Hiển thị tất cả 4 kết quả

Công ty VNPC chuyên cung cấp Bộ Chia Cổng Tín Hiệu tín hiệu HDMI, Bộ Chia Cổng Tín Hiệu tín hiệu VGA, Bộ Chia Cổng Tín Hiệu tín hiệu VIDEO cho máy chiếu

Bộ Chia Cổng Tín Hiệu

HDMI vào 1 ra 2

300.000

Bộ Chia Cổng Tín Hiệu

HDMI vào 1 ra 4

750.000

Bộ Chia Cổng Tín Hiệu

VGA vào 1 ra 4

250.000

Bộ Chia Cổng Tín Hiệu

Video vào 1 ra 4

300.000